Villa Melegim vakantie woning villa turkije

HOME |  INFO |  FOTOS |  TARIEVEN |  ACTIVITEITEN |  LOCATIE |  LINKS |  CONTACT |   

Algemene voorwaarden

1) Algemeen
De huurder erkent kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden zoals gesteld op deze webpagina.

2) Reservatie van de woning
Bij de reservatie dient de huurder duidelijk zijn juiste gegevens door te geven van het aantal medehuurders en de leeftijdsgroep. Binnen de 3 dagen na ontvangst van het boekingsformulier via e-mail van “Villa Meleğim” met de vraag voor betaling van een voorschot gelijk aan 30 % van de huurprijs zal deze voldaan dienen te worden. Het eindbedrag (saldo boeking + waarborg) dient uiterlijk 5 weken voor aankomst betaald te zijn op rekening zoals vermeld op het boekingsformulier. Bij boekingen minder dan 5 weken voor aankomst dient het volledige bedrag betaald te worden. Voor zowel binnenlandse als buitenlandse betalingen zijn de eventuele bankkosten ten laste van de huurder.

3) Betaling van de prijs
Na de boeking word geen enkele betwisting over de prijs van de woning aanvaard. Bij niet-betaling op de vervaldag (4 weken voor vertrek) is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 1.5 % per maand verschuldigd. Bij wijze van strafbepaling wordt bovendien van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding aangerekend ten belopen van 20% van de huurprijs , met een minimum van 50 euro.

4) Waarborg
Het huren van “Villa Meleğim” impliceert de betaling van een waarborg, waarvan de toepassingsvoorwaarden je hier worden meegedeeld en waarvan je aangeeft dat je ze hebt gelezen en aanvaard. De waarborg wordt overgemaakt op rekening van “Villa Meleğim” samen met het saldo van de boeking 5 weken voor aankomst. De terug betaling van deze waarborg zal gebeuren 2 weken na vertrek en dit nadat de goede en volledige uitvoering van de huurverplichtingen zijn vastgesteld door de afgevaardigde van “Villa Meleğim”.

De huurder is verplicht de gehuurde woning in nette staat achter te laten d.w.z. alles staat terug op zijn originele plaats zowel binnen als buiten, de keuken dient opgeruimd te zijn. Frigo, oven, kookvuur, BBQ en andere toestellen moeten oppervlakkig worden gereinigd, alle vaat moet zuiver zijn en op de juiste plaatst staan, alle afval en vuilnis moet zijn weggebracht naar de container welke zich op het park bevind. Uiteraard gebeurd er een grondige schoonmaak na uw vertrek. Uit respect voor de eigenaar en de schoonmaakdienst vragen wij je echter een minimum aan orde en netheid bij het verlaten van de woning.
Het maximum aantal personen mag niet zonder toelating worden overschreden deze toelating dient schriftelijk te worden aangevraagd uiterlijk 14 dagen voor aankomst. Indien dit toch het geval is, kan de toegang tot de woning je geweigerd worden of de waarborg onmiddellijk worden geïnd.

5) Annulering
Elke annulering van de reservatie dient aan “Villa Meleğim” te worden meegedeeld via een aangetekend schrijven en bewijs van ontvangst; de datum van ontvangst geld als bewijs en biedt de mogelijkheid het bedrag van de annuleringskosten te bepalen. Annulering 60 dagen voor afreis 25% van de boekingsprijs Annulering tussen de 30 en de 60 dagen 50% van de boekingsprijs Annulering minder dan 30 dagen voor afreis 100 % van de boekingskosten exclusief de waarborg deze zal dan indien reeds betaald worden terug gestort op de rekening van de huurder.

6) Rechten en plichten
De verhuurder zal instaan dat “Villa Meleğim” beschikbaar is voor de gehuurde periode.
De verhuurder zal instaan dat de “Villa Meleğim” voorzien is van het nodige materiaal voor minimaal gelijk aan de door de huurder opgegeven bezetting.
De verhuurder zal instaan dat het linnen wekelijks word verschoond.
De huurder geeft het juist aantal deelnemers door bij boeking indien er in laatste instantie nog bijkomende deelnemers zouden zijn kan hiervoor een extra linnen pakket worden aangevraagd tegen betaling. Indien word vastgesteld dat het aantal deelnemers niet overeenstemt met het opgegeven aantal heeft de plaatselijke vertegenwoordiger van “Villa Meleğim” het recht om de toegang tot de woning te weigeren tot er een rechtzetting is gebeurd en de bijkomende vergoedingen zijn betaald.
Huisdieren zijn niet toegestaan.
De data en uren van het verblijf dienen strikt te worden nageleefd. Indien de huurder de woning niet op de overeengekomen datum en tijdstip bereikt dient de huurder de plaatselijke afgevaardigde van “Villa Meleğim” op de hoogte te brengen.
Indien het uur van vertrek niet word gerespecteerd kan een deel van de waarborg geïnd worden voor het inhuren van extra personeel voor de eindschoonmaak. Tijdens de volledige huur is de huurder verantwoordelijk voor de woning, hij verbind zich ertoe de kosten te dekken die voortvloeien uit een fout of nalatigheid van zijnetwege of van de medebewoners.
De huurder noch ieder persoon die hij toelaat in “Villa Meleğim” zal niet roken in de woning. Hij kan dit wel doen in de tuin of op het terras, sigaretten peuken en toestanden mogen onder geen enkel beding op de grond worden gegooid, indien dit word vastgesteld zal er een schoonmaakdienst de tuin komen schoonmaken en deze kosten zullen verrekend worden met de waarborg (12.5 euro per uur met een minimum van 25 euro) De huurder en zijn gezelschap zal de woning behandelen als een goed huisvader.
Tevens word verwacht dat men niet nodeloos energie zal gebruiken door de airco’s aan te laten draaien als men niet in de woning aanwezig is, echter de afrekening van de elektra zal gebeuren door opname van de tellerstand bij aanvang en einde van de huurperiode, deze zal na de huurperiode afgerekend worden. De ontbrekende voorwerpen op het einde van de huur zullen door de huurder dienen vergoed te worden, deze vergoeding zal met de waarborg verrekend worden. De huurder ontlast de eigenaar van “Villa Meleğim” van alle verantwoordelijkheid voor eventuele ongevallen die zich kunnen voordoen in de vakantiewoning, de tuin alsmede in en rond het zwembad evenals in het park en gemeenschappelijk zwembad.

7) Algemeen
De huurder erkend kennis te hebben genomen van de beschrijving van “Villa Meleğim”
De huurder dient de plaatselijke vertegenwoordiger van “Villa Meleğim” ogenblikkelijk op de hoogte te stellen van ernstige afwijkingen betreffende de inrichting of andere zaken van de gehuurde woning. De mededeling moet binnen de 48 uur na het betrekken van de woning worden gedaan. Indien dit niet gebeurd kunnen klachten achteraf niet meer in aanmerking worden genomen. Mededelingen dienen steeds per e-mail gebeuren naar info@villamalegim.com en mondeling aan de plaatselijke vertegenwoordiger.
De plaatselijke vertegenwoordiger vertegenwoordigd rechtsgeldig en dient elke eventuele ernstige afwijking te verhelpen, voor zover ze een ernstige afbreuk doet aan de rechten van de huurder.
Indien bij aankomst de woning niet proper is, moet dit onmiddellijk bij aankomst gemeld worden aan de plaatselijke vertegenwoordiger en via mail. Dan kan een extra schoonmaak voorzien worden. Indien dit echter niet ogenblikkelijk word gemeld kunnen latere klachten over netheid niet worden aanvaard. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor onvoorziene gevallen, gevallen van overmacht of hinder die het verblijf storen, onderbreken of verhinderen. Ze kunnen in geen geval aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding. De prijzen tijdens het laagseizoen zijn steeds een stuk lager dan het tussen – hoogseizoen. Wegens onvoorspelbare weersomstandigheden kan de temperatuur van het water in het zwembad te laag zijn voor het baden. In deze periode kan het dan ook zijn dat het zwembad niet bruikbaar is, hiervoor kan de verhuurder nier in gebreke gesteld worden. Vandaar ook de lagere huurprijzen gedurende deze periode, in de Turkse in de toeristische centra zijn de buitenzwembaden open van privé villa’s en residenties gewoonlijk open van april tot oktober Villa Meleğim is niet verantwoordelijk met plaatselijke problemen met elektra en Internet.

8) Geschillen
Enkel de rechtbanken van Turnhout zijn bevoegd voor alle geschillen die kunnen voortvloeien uit de interpretatie, de naleving of de toepassing van de verbintenis tussen “Villa Meleğim” en de huurder. In geen geval kan het bedrag van een eventuele juridische vordering de totale huursom, zoals vermeld op het reservatieformulier overtreffen.

 

Reservering

Heeft u vragen of wilt u onze villa reserveren,
mail ons op info@villamelegim.com
of bel ons op +32(0)477 77 48 90
of +32(0)476 24 32 89.

Voor prijzen, zie huurtarieven en condities.
Algemene Voorwaarden.

 

© 2014 - contact: info@villamelegim.com - Algemene Voorwaarden - Webdesign: Bert De Ceuster

Villa Melegim